Privacy Statement

Privacy

DirectLease respecteert je privacy en zorgt ervoor dat met jouw persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig wordt omgegaan.

Je persoonsgegevens worden gebruikt voor het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten betreffende de producten en diensten die wij aanbieden en andere, daarmee nauw samenhangende overeenkomsten. Ook worden zij verwerkt als wij een gerechtvaardigd belang hebben, zoals een goede bedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden. Verder verwerken wij de gegevens wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij kunnen jouw persoonsgegevens voorts anoniem / niet herleidbaar verwerken voor statistische en wetenschappelijke doeleinden en ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten.
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen dan, als dat vanwege een specifieke aanleiding noodzakelijk is. Wij zullen dan ook alleen persoonsgegevens verwerken die in een bepaald verband afdoende, ter zake dienend en niet buitensporig zijn.

Recht op inzage in en correctie van uw gegevens

Op eerste verzoek zal DirectLease inzage geven in jouw persoonsgegevens zoals door DirectLease in haar systemen verwerkt. Wijzigingen kunnen, indien van toepassing, worden doorgegeven.
Desgewenst kunnen gegevens worden verwijderd indien er geen sprake (meer) is van een overeenkomst. Deze verzoeken tot inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens kunnen gestuurd worden naar info@directlease.nl of per post naar DirectLease B.V., Postbus 159, 7570 AD Oldenzaal.

Toepasselijk recht

Op deze website is Nederlands recht van toepassing. Bij de beslechting van met deze site verband houdende geschillen heeft de Nederlandse rechter exclusieve rechtsmacht.top